Skip to main content

Når vi er gode ved miljøet, er du det også

Miljø og bæredygtighed har høj prioritet i Mogens Daarbak A/S, og det har det også for rigtig mange af vores kunder. Derfor har din ordre et miljøtillæg, som gør det muligt for os at arbejde miljøvenligt, også når det kræver en ekstra indsats. Med miljøtillægget kan du være sikker på, at dine produkter er håndteret korrekt lige fra modtagelsen på vores centrallager til leveringen hos dig og til sidst destruktionen, når produktet ikke længere skal anvendes.

Herunder kan du læse mere om de konkrete omkostninger, som miljøtillægget dækker.

Generelt

 • Vi pakker alle vores varer i genbrugspapkasser.
 • Vi planlægger vores ruter nøje og optimerer dem løbende for at mindske brændstofforbrug og CO2-udladning.
 • Vi implementerer partikelfiltre i vores distributionsbiler.
 • Når vi vælger nye distributionsbiler, har vi stor fokus på miljø, brændstofforbrug, materialer og sikkerhed.

Beplantning

Vi sørger for ordentlig bortskaffelse af:

 • Plastpotter, emballage, bark, jord, leca mv.
 • Udtjente krukker og planter sorteres og adskilles for korrekt destruktion.
 • Garta-produkter så som gift og bladglans bortskaffes i en specialcontainer.

Kontormaskiner

Vi sørger for ordentlig bortskaffelse af:

 • Brugte tonere, tromler og øvrige forbrugsstoffer.
 • Udtjente og gamle maskiner der skal skrottes.

Kontorartikler

 • Vi afhenter uden yderligere omkostninger alle solgte, tomme tonere hos dig ved samme adresse, som vi leverer dine varer.
 • Vi sørger for ordentlig bortskaffelse af returemballage, plastemballage, batterier, tonere og øvrige forbrugsstoffer.
 • Vi betaler en række afgifter på miljøskadelige produkter såsom engangsservice, plastposer og batterier. Herunder indgår miljøafgifter, CO2-afgifter og energiafgifter.

Møbler

 • Vi sørger for ordentlig bortskaffelse af affald fra leverede møbler (pap, plast, folie, karton) samt gaslifte og andre udskiftelige møbeldele.
 • Vi sikrer os, at alle vores møbelleverandører har en miljøpolitik, der stemmer overens med vores værdier, samt at de benytter de korrekte, certificerede processer i produktionen af møblerne.

Grafisk

 • Vi sørger for ordentlig bortskaffelse af farver, forbrugsstoffer, papir og emballage samt andre miljømæssige hensyn, som varierer alt efter typen af grafisk produktion.
 • Vi bidrager til miljøomkostningerne, som trykkerierne har i forbindelse med produktionen af tryksager. Dette fremgår som en fast procentdel af fakturasummen, så alle ordrer på tryksager, uanset størrelse, bidrager ligeligt til den miljøafgift som trykkerierne pålægger os.

Miljøtillægget giver os altså mulighed for at skabe de bedst mulige forhold for håndteringen og leveringen af vores produkter, også når det ville være billigere eller nemmere for os at gøre noget andet.

Vi tror på, at vi alle sammen har et fælles ansvar for at passe på miljøet og skabe bæredygtige processer, hvor det er muligt. Derfor har vi også implementeret flere tiltag, som ikke dækkes af miljøtillægget, men som vi investerer i for at leve op til vores værdier og belaste miljøet mindst muligt. Læs mere om vores miljøtiltag her.

Velkommen hos
Venligst vælg privat (inkl. moms) eller erhverv (ekskl. moms)