Skip to main content

Samtykkeerklæring til samhandel 

Jeg giver ved min accept af denne erklæring samtykke til, at 

Mogens Daarbak A/S
CVR.nr. 73276810
Gugvej 120
9210, Aalborg SØ 
Tlf. 96 33 33 33,
e-mail ks-info@daarbak.dk  
(herefter ”Virksomheden”)

må indsamle og behandle personoplysninger om mig. Dette samtykke gælder tillige for Virksomhe-dens samarbejdspartnere i det omfang, at mine personoplysninger videregives til dem.

Jeg er indforstået med, at indsamlingen og behandlingen af mine personoplysninger sker i overens-stemmelse med reglerne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen)

Jeg er bekendt med, at oplysningerne vil blive brugt til at Virksomheden kan drive sin forretning, herunder blandt andet til at yde den bedste service og rådgivning til mig. Jeg giver derfor samtykke til, at mine personoplysninger må anvendes til følgende: - Behandling af mit køb og levering af mine varer eller tjenesteydelser, - Servicering, rådgivning samt tilbudsgivning til mig,- Opfyldelse af lovkrav.

Jeg er ved min accept endvidere bekendt med, at jeg til enhver tid har mulighed for at trække mit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til Virksomheden pr. post til adressen Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ eller pr. e-mail ks-info@daarbak.dk

Jeg er inden min underskrift blevet gjort opmærksom på, at jeg har mulighed for at klage over Virk-somhedens behandling af mine oplysninger. Klage skal i sådan en situation indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Velkommen hos
Venligst vælg privat (inkl. moms) eller erhverv (ekskl. moms)