Skip to main content

Samtykkeerklæring til brug af billeder og optagelser

Ved at acceptere denne erklæring giver jeg mit samtykke til, at:

Mogens Daarbak A/S
CVR.nr. 73276810
Adresse, Gugvej 120
9210, Aalborg SØ
Tlf. 96 33 33 33, e-mail info@daarbak.dk 
(herefter ”Virksomheden”) 

må anvende billeder og optagelser af mig.

Hvad må Virksomheden uden dit samtykke:

  • Lægge billeder og optagelser af dig på virksomhedens eget intranet
  • Vise billeder og optagelser af dig, f.eks. på opslagstavler eller som et elektronisk diasshow
  • Lægge situationsbilleder af dig på internettet. Situationsbilleder er billeder og optagelser, hvor det er en aktivitet, der er det egentlige formål med billedet, f.eks. gæster til en fest 

Hvornår er dit samtykke nødvendigt?

  • Hvis virksomheden vil lægge et portrætbillede af dig på internettet, herunder Daarbak.dk
  • Hvis virksomheden vil bruge et portrætbillede af dig i en pjece, på en plakat eller i en film. Portrætbilleder er billeder og optagelser, hvor formålet er at vise en eller flere bestemte personer, f.eks. et gruppebillede

Jeg er indforstået med, at indsamlingen og behandlingen af mine personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen)

Jeg er ved min accept endvidere bekendt med, at jeg til enhver tid har mulighed for at trække mit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til Virksomheden pr. post til adressen Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ eller pr. e-mail info@daarbak.dk

Jeg er inden mit samtykke blevet gjort opmærksom på, at jeg har mulighed for at klage over Virksomhedens behandling af mine oplysninger. Klage skal i sådan en situation indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K


Jeg giver hermed mit samtykke til, at virksomheden må anvende billeder og optagelser af mig.

Velkommen hos
Venligst vælg privat (inkl. moms) eller erhverv (ekskl. moms)