Teknologi

Guide: Vælg den rigtige makulator til dit behov

Læs guiden herunder og hold den op mod dine behov, så er du godt rustet til at finde den helt rigtige makulator i vores store udvalg.

Hvad er dine krav til makulering?

Når du skal vælge en maskine til makulering, er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om, hvor meget du har brug for at makulere, hvilket sikkerhedsniveau inden for makulering du har brug for, samt hvor maskinen skal bruges og hvor ofte.

Makulatorer spænder vidt i pris, og de billigste kan købes for nogle få hundrede kroner, mens de dyreste kan koste mange tusinde kroner. For ikke at komme til at bruge penge unødvendigt, så er det smart at vide lidt om de forskellige egenskaber, makulatorer har. På den måde kan du også være sikker på, at den maskine, du køber, rent faktisk overholder de krav, du har til maskinens funktioner og dine behov.

Mogens Daarbak

Makulator sikkerhedsniveauer

Hvor sikker skal din makulator være?

Der er forskel på makulatorer. Strimmelmakulatorer omdanner papiret til lange strimler, som besværliggør gendannelse af dine dokumenter. Strimmelmakulatorer ligger oftest på det, man kalder sikkerhedsniveau P-1 eller P-2, som er de laveste sikkerhedsniveauer.

Sikkerhedsniveauerne for makulatorer går fra P-1 til P-7, og du kan regne med, at jo højere du kommer på skalaen, jo sværere bliver det at gendanne dokumenter, som du har makuleret.

Makulatorer på de laveste niveauer strimler oftest papiret, mens de fleste makulatorer allerede ved niveau P-3 og op begynder at krydsskære papiret, hvilket omdanner papiret til konfetti og gør det næsten umuligt at gendanne.

Ved sikkerhedsniveau P-6 og P-7 bliver papir og dokumenter omdannet til så små stykker, at det næsten bare er fnuller, og er altså en topsikker måde at destruere meget personfølsomme og kritiske dokumenter på.

Du kan se eksempler på de forskellige sikkerhedsniveauer i skemaet herunder. Skemaet er baseret på DIN-standard 66399, som beskriver en fællesstandard for sikker destruering af dokumenter ved makulering.

Makulator-sikkerhedsniveauer.png

Hvad skal makuleres? Og hvor meget?

Makuleringsmaskiner har forskellige kapaciteter. Det betyder, at det er forskelligt, hvor mange ark papir de kan makulere på samme tid. Nogle maskiner tager kun et enkelt eller to ark papir af gangen, mens andre kan tage op til 100 eller flere på én gang!

Husk også at overveje, hvor stor en beholder du har brug for på din makulator. Papir i strimler eller stykker fylder meget mere end ikke-makuleret papir i stakke. De mindste makulatorer har små beholdere på 10 liter og op, mens store industrimakulatorer ofte kan rumme over 100 liter papiraffald.

Har du andet end papir der skal destrueres? Nogle makulatorer kan også destruere fx hævekort og CD/DVD-skiver, men husk at tjekke specifikationerne på makulatoren, hvis du har brug for dette. Det er ikke alle makulatorer, der kan holde til at makulere plast og andre materialer end papir.

Hvor skal makulatoren bruges?

Ligesom ved køb af andre kontormaskiner som printere og kopimaskiner, er det vigtigt at overveje, hvor mange der skal bruge makulatoren, og hvor ofte. Ikke alle makulatorer kan køre konstant, men har brug for afkøling fra tid til anden.

Hvis makulatoren skal stå i et rum, hvor der også arbejdes, så er det værd at overveje, hvor meget makulatoren må larme, for at den ikke forstyrrer dine kollegers arbejde. Tjek altid specifikationerne, før du køber.

Pleje og tilbehør til din makulator

En makulator har mange bevægelige dele, og ligesom på en cykel skal makulatorens dele smøres en gang imellem for at sikre problemfri makulering hver gang.

Man kan bruge makulatorolie, som fås både i flydende form anvendt direkte på makulatorens knive, men også som olieark, som er papirark vædet med olie, som du kører gennem din makulator. På den måde smører arket maskinen.

På større makulatorer kan det også spare dig meget tid og besvær at bruge makulatorposer, som nemt samler papiraffaldet fra din makulator, og gør det nemmere at samle papir og pap til genbrug og letter rengøringen ved makulatoren.

Du kan se hele vores udvalg af tilbehør og pleje til din makulator her.