Kvittering for leverancer med Danske Fragtmænd

På baggrund af situationen med Coronavirus har Danske Fragtmænd informeret os om nedenstående muligheder i forbindelse med kvitteringer for leverancer.

Besked fra Danske Fragtmænd

Vi oplever i øjeblikket, at enkelte modtagere afviser at kvittere for leveringer, som vi forsøger at levere. Afvisningen skyldes frygten for at bringe en eventuel smitte ind i de pågældende virksomheder. For at imødekomme modtagers frygt for at underskrive, kan vi tilbyde modtager følgende løsninger:

 

  1. Vi kan bede modtager stille sig ved siden af godset og tage et billede af modtager og godset.
  2. Vi skal aftale med modtager, at vi skriver under på vegne af ham/hende. Det kræver blot en mundtlig aftale med vedkommende, der ikke vil skrive under. Der skal i så fald stå: ”På vegne af XXX”, og derefter skriver vi selv under.
  3. Der kvitteres som normalt

Hvis ingen af ovenstående løsninger er mulige, skal chaufføren tage godset med retur til restanteboksen.

Herudover oplever vi, at modtagere stiller krav om, at chaufføren skal oplyse navn, adresse m.v. og skrive under på, at han ikke har været i risikoområder de seneste 14 dage. Personfølsomme oplysninger ønsker vi ikke at videregive. Så hvis modtager fastholder, skal godset retur til restanteboksen.