Arbejdsliv

Nye afgifter på poser og engangsservice

I Danmark betaler vi afgifter på en del emballage og engangsartikler. Det har vi gjort siden 1990erne. Afgiften som helhed skal medvirke til at nedbringe affaldsmængderne og skabe incitament til at bruge mindre emballage generelt.

Mogens Daarbak

Kort før jul 2019 vedtog regeringen et lovforslag, der tredobler afgiften på poser og engangsservice. Loven trådte i kraft allerede 1. januar 2020, og det betyder, at du vil mærke en væsentlig prisstigning på bæreposer med et rummål over 5 liter og på stort set alle engangsartikler.

Formålet med bæreposeafgiften er at begrænse anvendelsen af bæreposer af papir og plast, og derigennem nedbringe affaldsmængderne. Afgiften på engangsservice er med til at begrænse anvendelsen af engangsservice, og derigennem nedbringe affaldsmængderne.

 

Afgift på bæreposer

Afgiften på poser gælder alle poser fremstillet af plast, papir, majsstivelse m.v. med et rummål over 5 liter, som med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Dette er skatteministeriets egen definition.

Poser med et rummål under 5 liter er altså ikke omfattet af afgiften. Ligeledes er poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast eller stof, afgiftsfrie.

Mogens Daarbak

Afgift på engangsservice

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m. Engangsservice er afgiftspligtigt både til privat brug og til erhvervsmæssigt brug, også selv om varen udelukkende er af en type og art, der kun bruges erhvervsmæssigt.

Mogens Daarbak

Hvor stor er afgiften?

Statens afgiftsatser 2020 skema.png

Kilde: Skatteministeriet

Har du spørgsmål til afgifter på poser og engangsservice, er du velkomme til at kontakte kundeservice, hvor vi som altid er klar med hjælp og rådgivning.