Skip to main content

Svanen

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke og anvendes fortrinsvis i de nordiske lande. Når man køber en svanemærket vare, har man garanti for, at varen er blandt de mindst belastende for miljøet – uden at kvalitet eller funktion af den grund forringes. Kravene evalueres ca. hvert tredje år. Dette er med til at sikre, at varerne og produktionen fortsat udvikles i en miljørigtig retning. Administreres af Miljømærkesekretariatet.

Blomsten

Blomsten er det europæiske miljømærke. Blomsten anvendes i hele Europa. Når man køber en vare som er miljømærket med Blomsten, har man en garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori, at der er taget hensyn til din sundhed og at kvaliteten er god.

Fairtrade

Fairtrade–mærket er din uafhængige garanti for at dette produkt er certificeret efter internationale Faritrade standarder. Dit køb er med til at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste mennesker, samt at fremme miljøbeskyttelse

Cyclus

Cyclus-papir er 100% genbrugspapir, fremstillet klorfrit og uden brug af optisk blegemiddel på en ISO-godkendt, dansk papirfabrik. Cyclus-konvolutpapir har fået miljøgodkendelserne »Svanen« i Skandinavien, »Der Blaue Engel« i Tyskland og NAPM i England.

Den blå engel

Symbolet er et tysk miljømærke. Kun genbrugsvarer-, tjenester og papir kan mærkes med dette symbol.

Beegreen

Penne hvor alle plastdele (eksklusiv refill) er fremstillet af genanvendt plast

TCO 99

TCO 99 dækker over en række vigtige forhold, som skal være opfyldt for brugeren og miljøet. F.eks. en minimering af udstødningen af skadelige stoffer, lavt strømforbrug, betjeningsvenligt, ergonomisk korrekt, forberedt for anvendelse

Ø-mærket

Ø-mærket angiver, at varen er »statskontrolleret økologisk«. Anvendes på landbrugsvarer dyrket ifølge EU´s regler for økologisk landbrugsproduktion. Udenlandske økologiske varer kan kun få mærket, hvis de er pakket og kontrolleret i Danmark. Der er ikke anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen – på nær få undtagelser (f.eks. svovl). Der stilles dog ikke krav til emballage. Der må bruges 42 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i ikke-økologiske varer. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet kontrollerer at reglerne overholdes.

Herzlich willkommen
Bitte wählen Sie Privat- (inkl. MwSt) oder Geschäfts (exkl. MwSt)